Defektoskopie – Kontrola – Inspekce

Co děláme?

Co děláme?

Hlavní činností firmy WELDINSPECT s.r.o., jsou služby v oblasti nedestruktivního testování výrobků. Téměř 100% prací provádíme na pracovištích zákazníka. Snažíme se velmi rychle a flexibilně reagovat na potřeby a požadavky strojírenských podniků v rámci celé ČR. V současné době chystáme rozšíření služeb, do oblasti svařování, pomoc při získávání kvalifikací WPQR, inspekcí a svařovacího dozoru.

Nedestruktivní testování (NDT – Non Destructive Testing), je dnes jednou ze základních činností při stanovování kvality výrobků. Úkolem těchto zkoušek je stanovit zda daný dílec, výrobek či jeho část nemají jakoukoliv odchylku od normativních standardů, pokud ano, pak určit jejich povahu a polohu.

Detekce, identifikace a lokalizace představuje diagnostiku technického stavu testovaného objektu. Ke splnění tohoto poslání využívá NDT různých fyzikálních jevů a principů.

Za historicky první NDT je považován objev rentgenového záření 8. 11. 1895, které poprvé umožnilo nahlédnout do nitra předmětu, aniž bylo nutno ho navrtat, či jinak narušit.

Dle požadavku výrobní dokumentace, potřebné pro provedení zkoušky, se standardně provádějí zkoušky zaměřené na vyhledávání povrchových a vnitřních vad ve výrobku. Většina těchto vad pochází z procesu výroby polotovaru (např. válcování), a jejich výskyt může způsobit destrukci konečného výrobku. Jako typický příklad můžeme uvést trhliny ve svárech, které jako koncentrátory napětí, mohou způsobit destrukci dynamicky namáhané konstrukce, např. mostu.

Kontrola svárů

Vyhledávání povrchových i vnitřních vad svárů, metodami  MT, PT, UT, RT. Kontroly provádíme ve všech stádiích rozpracovanosti jak svárů tak i celých svařenců. Kontrolujeme svařence ve všech průmyslových odvětvích, včetně ocelových konstrukcí pro dopravní stavby.

Kontrola odlitků

Vyhledávání povrchových i vnitřních vad odlitků, metodami  MT, PT, UT, RT. Mezioperační kontroly před tepelným zpracováním, závěrečné kontroly v expedičním stavu. Máme bohaté zkušenosti i s odlitky z vysoko-legované oceli nebo austenitických ocelí.

Kontrola výkovků

Vyhledávání povrchových i vnitřních vad výkovků, metodami  MT, PT, UT. Máme zkušenosti s malými výkovky, jako jsou svorníky, matice nebo šrouby,  i s velkými výkovky jako jsou turasové hřídele nebo pastorky. Ultrazvukem lze velice spolehlivě vyhledávat vady typu „kovářský kříž“.

Inspekce svařování

Nově naše firma nabízí služby spojené se svařováním. Lze provádět inspekce v průběhu výroby, svářecí dozor, přezkoušení svářečů. Pomáháme firmám získat potřebné kvalifikace WPQR, tvořit postupy svařování WPS.

Certifikace

Certifikát MT, RT – APC

certifikat-apc

Diplom IWT

diplom-ewt-2

Diplom IWI-C

International Welding Inspector

Certifikát PT – TUV NORD

certifikat-tuv-nord

Osvědčení ČD V95/5

osvedceni-v95

Povolení SŽDC k NDT

Souhlas SŽDC s NDT

Certifikát UT – REAKTORTEST

Image

Certifikát VT – TUV NORD

Vodička certifikát VT2 - TUV Nord (kopie)

Pověření svařečského technika

Pověření sv. technika ANB

Aktuality

Spokojení zákazníci