Služby

Společnost WELDINSPECT s.r.o. provádí na pracovištích svých zákazníků kontrolu kovových výrobků a jejich tavných spojů. Na základě provedených zkoušek jsme schopni zákazníkovi doložit, zda je jeho výrobek v souladu s normativním stavem, předepsaným v dokumentaci. O výsledku kontrol vypracováváme protokoly v písemné podobě, jež jsou v případě požadavku, doplněny o přílohy, např. ve formě fotodokumentace či nákresů s lokalizací případných vad.

Standardní průběh obchodního případu

 • Poptávka kontroly zákazníka
 • Vypracování cenové nabídky na konkrétní případ
 • Objednávka
 • Smlouva o dílo, pokud je zákazníkem vyžadována
 • Provedení kontroly na pracovišti zákazníka
 • Předání výsledků kontroly zástupci objednatele
 • Vypracování protokolu o kontrole, včetně případných příloh
 • Fakturace

V současnosti zákazníkům dodáváme

 • Kontrolu základního materiálu před zahájením výroby (kontrola zdvojenin)
 • Mezioperační kontrolu v průběhu výroby (např. PT kořenových vrstev svárů)
 • Přípravu pro přejímky třetí stranou (DNV, LR, TÜV, ABS)
 • Závěrečné kontroly výrobků v expedičním stavu
 • Kontroly reklamovaných dílů, včetně vypracování zprávy o kontrole
 • Svářecí dozor při kooperacích
 • Kontrola kvalifikací svářečů při kooperacích
 • Pomoc při získávání kvalifikací WPQR
 • Pomoc při tvorbě postupů svařování WPS

Připravujeme rozšíření služeb o doplňkové zkoušky

 • Měření tvrdosti přenosnými tvrdoměry
 • Měření tloušťky stěny ultrazvukovými tloušťkoměry

Technologie

UV-lampa

Zdroj černého UV světla LABINO, se světlem 365nm, osazený i bílým led světlem. Napájení z baterie zajišťuje flexibilní použití i v hůř dostupných místech.

Přístroje

Spokojení zákazníci